BAZAR FIREM

Naše stávající působnost v prodeji firem

Základem pro oslovení co nejširšího okruhu potenciálních investorů je naše více než 15 let budovaná databáze kontaktů čítající tisíce položek.

V České republice rovněž působíme prostřednictvím obvyklých marketingových nástrojů (inzerce v tisku, internet, sociální sítě) a komunikujeme se subjekty, na které se podnikatelé při prodeji firmy obrací (advokáti, daňoví poradci, hospodářská komora). Zároveň pořádáme semináře v oblastech podnikatelského poradenství a zakládání a prodeje firem.

Projekt bazarfirem.cz je dalším nástrojem k dosažení cílů naší společnosti a našich zákazníků.

Společnosti ze skupiny TERRINVEST historicky založily nebo zprostředkovaly založení mnoha tisíc obchodních korporací ve více než dvaceti zemích světa.